W ramach procesów zajmuję się coachingiem personalnym i zespołowym.

Group Coaching

Wykorzystywany jest do pracy z kluczowymi zespołami działającymi w organizacji lub zespołami znajdującymi się w ważnym biznesowo momencie – np. zmiany. Znajduje również zastosowanie w procesie budowania nowego zespołu lub poprawy efektywności działania.
W tej formie pracy podobnie jak przy coachingu indywidualnym podstawową zasadą jest praca na mocnych stronach tak aby zespół, grupa mogła doświadczyć w pełni swoich możliwości i uzyskała siłę do przezwyciężania własnych ograniczeń na przykład w kontekście podejmowanych decyzji, umiejętności komunikacji/feedback czy poprawy współpracy.

Personal Coaching

To interaktywny proces, który uwalnia ludzki potencjał, prowadzi do osiągnięcia celów i motywuje do działania. W głównej mierze wykorzystuje rozmowę jako przestrzeń do odnajdywania wewnętrznej motywacji, uruchamiania naturalnej drogi rozwoju, budowania strategii sukcesu.
W czasie prowadzonego dialogu wykorzystywane są pytania, ćwiczenia i zadania, które mają wspierać osobę będącą w procesie coachingu w zdefiniowaniu i wykorzystaniu własnego potencjału do realizacji postawionego celu.

Kiedy coaching?

  • gdy potrzebujesz poprawy efektów swojego działania
  • gdy chcesz lepiej określić swoje cele
  • gdy potrzebujesz przyśpieszyć swoje tempo rozwoju
  • gdy chcesz podejmować trafniejsze decyzje
  • gdy szukasz kierunku potrzebnej zmiany
  • gdy chcesz osiągnąć więcej satysfakcji w pracy lub w życiu
  • gdy chcesz zdefiniować swoje mocne strony
  • gdy chcesz wsparcia w realizacji poszczególnych celów
  • gdy szukasz najlepszego rozwiązania
  • gdy chcesz odnaleźć motywację do codziennego działania w pracy lub w życiu

Chcesz uzyskać więcej informacji o tym czym jest coaching i jak możesz z niego skorzystać zobacz film zrealizowany przez ICF Polska, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej.