Marzena Iwańczuk

Coach ICF Global, obecnie w procesie akredytacji. Trener.
Specjalizuje się w obszarze rozwoju umiejętności interpersonalnych, szczególnie w zakresie komunikacji międzyludzkiej i budowania efektywnych zespołów. W 2010 roku ukończyła Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na empatii (NVC/Nonviolent Communication). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener Diversity Icebreaker, narzędzia do wspierania komunikacji w zespole. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i stowarzyszenia SIETAR Polska działającego na rzecz wspierania komunikacji międzykulturowej.

Moją intencją jest pomagania osobom lub organizacjom w przyśpieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efektów działania. Inspirowanie do odnajdywania poprzez dialog swoich mocnych stron i wewnętrznego potencjału tak aby mógł się stać siłą do skutecznej realizacji celów, motywacją do poszukiwania najlepszych rozwiązań i impulsem do głębszego poznawania siebie.

Doświadczenie zawodowe

Autor, współautor, trener m.in. takich szkoleń jak: Skuteczny feedback w zespole; Międzykulturowa i wirtualna komunikacja; Zaawansowana komunikacja w zespole; Budowanie standardów obsługi klienta; Komunikacja w sytuacjach konfliktowych. Zrealizowanych m.in. dla firm: PGNIG, RWE Niemcy, Intercultures, Mary Kay, BZ WBK, OPTA.

Przez wiele lat współpracowała z międzynarodową firmą informatyczną Microgen Poland w zakresie rozwoju takich obszarów biznesowych jak koordynacja projektów programistycznych, zarządzanie administracją, sprzedaż i marketing systemów informatycznych.

Publikacje

Autor licznych publikacji w prasie i na portalach internetowych - między innymi w miesięczniku "Personel i Zarządzanie". "Benefit", portalach: hrstandards.pl, hrnews.pl, gazeta.kobieta.pl Więcej na makrosfera/infosfera