Pomagam organizacjom lub osobom indywidualnym w obszarach biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie, relacje interpersonalne, rozwój osobisty.

Life Coaching

Dotyczy osiągania celów osobistych oraz odnajdywania sposobów tworzenia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowymi

Business coaching

Dotyczy odnajdywania i uruchamiania wewnętrznych motywacji w celu zwiększenia efektywności i skuteczności działania oraz odnajdywania nowych dróg rozwoju.

Coaching kariery

To współpraca coacha i klienta w obszarze jego życia zawodowego. Coaching kariery obejmuje takie aspekty jak planowanie ścieżki kariery, definiowanie i wykorzystywanie swoich talentów, określenie istotnych aspektów swojej idealnej pracy lub zawodu, zmiany kierunku zawodowego, poszerzenia swoich kompetencji, znalezienia nowej bardzo satysfakcjonującej pracy, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Sesje coachingowe w praktyce:

  • Sesje trwają od 60 do 90 min.
  • Jeden cykl to od 6 do 10 sesji

Najważniejszą zasadą coacha jest poufność w zakresie prowadzonych procesów. Każdy cykl jest poprzedzony bezpłatnym spotkaniem kontraktowym podczas, którego ustalone są wspólne zasady pracy, a zakończony sesją ewaluacyjną, która pozwala zmierzyć efekt zrealizowanej pracy.

Miejsce:

ul. Buska 5a, Wrocław lub ul. Gwiaździsta 66, Wrocław
lub sesje telefoniczne, skype.